Obec Deštnice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > OBECNÍ ÚŘAD > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, směrnice, pravidla  a usnesení zastupitelstva

OZV č.1/2017 školský obvod MS ze dne 10.7.2017

OZV č.1/2017 školský obvod MS.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  OZV č. 1/2016 Požární řád ze dne 24.2.2016

OZV č.1-2016 - požární řád.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OZV č.2/2015,o regulaci hlučných činností ze dne 7.12.2015

OZV č.2-2015 o regulaci hlučných činností[2].pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OZV č.3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním odpadem  OZV  3/2015 ze dne 7.12.2015

OZV č.3-2015 - odstraňování odpadů na území obce.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OZV č. 4/2015,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy ze dne 7.12.2015

OZV č.4-2015 společný školský obvod zákl.školy.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OZV č.1/2014  o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí ze dne 11.6.2014

OZV č.1-2014  místní koef.daň z nemovit.věcí.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OZV č.1-2011  o  místním poplatku ze psů ze dne 6.5.2011

OZV č.1-2011o místním poplatku ze psů.pdf

OZV Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Deštnice OZV 3/05 ze dne 25.7.2005  

OZV- pravidla pro pohyb psů 3-05.pdf

Mapy OZV.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OZV č.2-2011o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 6.5.2011

OZV č.2-2011.pdf

Mapy OZV.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Opatření obce 1/2004 - Řád veřejného pohřebiště, ze dne 7.1.2004

Řád veřejného pohřebiště.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Příjem žádostí a dalších podání ze dne 22.11.2008

Příjem žádostí a podání nové 2008.pdf

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností ze dne 1.1.2003

Pravidla - stížnosti.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jednací řád ZO Deštnice

jednací řád.doc

jednací řád ZO a vnitřní směrnice.doc

jednací řád ZO, dodatek č.2.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům r. 2019

Výpis ze zápisu a usnesení č. 1-2019.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům r. 2018

Výpis ze zápisu a usnesení č.1-2018.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.2-2018.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.3-2018.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.4-2018.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.5-2018.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.6-2018.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.7-2018.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům r. 2017

Výpis ze zápisu a usnesení č.1-2017.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.2 -2017.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.3-2017.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.4-2017.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.5-2017.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet

 Závěrečný účet za r. 2012

 Závěrečný účet za r. 2013.pdf

závěrečný účet obce za r. 2014.pdf

závěrečný účet obce za r. 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách