Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Platná opatření k 12.4.2021

platná nařízení od 12.4.2021.jpg


Publikováno 14. 4. 2021 11:52

Sčítání lidu 2021

Startuje sčítání lidu

O půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března začne Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Poprvé v historii je primárně připraveno jako online. Pro sečtení je možné využít webový formulář nebo mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, tomu sčítací komisař ve druhé polovině dubna předá listinný formulář.

Při přípravě jsme maximálně využili existující registry státních úřadů a ve sčítání se ptáme pouze na to, co nelze zjistit jinak. Způsob sčítání jsme upravili tak, aby bylo i přes aktuální pandemii maximálně bezpečné,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Občané České republiky, respektive cizinci s trvalým či přechodným pobytem nad 90 dní, se od soboty 27. března budou moci sečíst z počítače, tabletu nebo mobilu, a to buď prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na webu www.scitani.cz, nebo pomocí mobilní aplikace Sčítání21 dostupné v Google Play a App Store. Přihlášení do elektronického sčítacího formuláře, ať už přes webové rozhraní, nebo mobilní aplikaci, bude snadné. Stačí k tomu osobní doklad (občanský průkaz, cestovní pas, v případě cizinců doklad vydaný ČR) a datum narození. Přihlásit se lze i pomocí datové schránky či elektronické identity (eidentita.cz), například prostřednictvím bankovní identity nebo elektronického občanského průkazu.

Vyplnění online formuláře je jednoduché, návodné, a oproti tištěnému formuláři i výrazně rychlejší. Čtyřčlenné domácnosti zabere přibližně 30 minut. Nápověda k vyplnění je nedílnou součástí každé jednotlivé otázky. Vyplnit sčítací formulář z pohodlí domova lze i za ostatní členy domácnosti. Pomoci s online vyplněním můžete po vzájemné dohodě také dalším rodinným příslušníkům či svým blízkým a známým, kteří sami vyplnit elektronický formulář nezvládnou.

Bezpečnost a ochrana

Ochranu a bezpečnost při vyplňování elektronického sčítacího formuláře zaručuje technické řešení respektující přísné bezpečnostní standardy a související zákonné normy. ČSÚ používá maximálně zajištěné softwarové řešení a informační systémy umístěné ve vysoce chráněném prostředí. Získané osobní údaje nebudou nikomu poskytovány a podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. To znamená, že slouží k základní identifikaci při sběru informací, ale následně se oddělí od ostatních dat podstatných pro tvorbu statistik. Výsledky sčítání budou uveřejněny pouze v souhrnné podobě, která nebude umožňovat identifikaci fyzických osob. Údaje získané pro statistické účely nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem zpřístupněny jiným subjektům, a to ani státním úřadům či orgánům veřejné moci. Jedná se o základní mezinárodně platný princip fungování oficiální statistiky. Je tedy zcela vyloučeno, aby poskytnutí údaje komukoliv způsobilo jakýkoliv postih, znevýhodnění, újmu či škodu,“ vysvětluje Marek Rojíček.

Informační podpora

Informační podporu k nadcházejícímu sčítání a pomoc veřejnosti s vyplňováním sčítacích formulářů poskytuje od 12. března Kontaktní centrum Sčítání 2021. Centrum je v provozu denně od 8 do 22 hodin včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách 253 253 683
a 840 30 40 50. Na kontaktní centrum je ale také možné pokládat dotazy prostřednictvím
e-mailu 
dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Jeho organizátorem je Český statistický úřad, nezávislá a apolitická instituce. Hlavními principy práce ČSÚ jsou: nezávislost, nestrannost, objektivita, přesnost a spolehlivost, všem stejné informace ve stejný čas, ochrana důvěrných údajů. V roce 2020 důvěřovalo Českému statistickému úřadu 61 % obyvatel a patří tak podle Centra pro výzkum veřejného mínění k vůbec nejdůvěryhodnějším institucím v zemi.

 

 
 

Termíny

Pokud na sčítání využijete elektronický formulář, máte na jeho vyplnění čas od 27. března do 9. dubna.

Jestliže využijte listinné podání, čas na vyplnění a poslání máte od 17. dubna do 11. května.

Český statistický úřad pak začne zpracovávat výsledky 12. května, závěry zveřejní v roce 2022.

 Kdo se musí zapojit

Účast ve sčítání lidu je povinná. Sečíst se musí každý občan České republiky, který má na území státu trvalý pobyt, i když žije v zahraničí. Povinnost platí také pro cizince, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. 

Formulář nemusí každá osoba vyplňovat sama. Například jeden člen rodiny může sečíst všechny své nejbližší.

„To, co chceme zdůraznit, je, že lidé nemusí sečíst jen sebe, ale i další členy své domácnosti, případně další lidi, kteří je požádají o pomoc, protože třeba nemají přístup k informačním technologiím a nejsou v nich zběhlí. Je to možné a my s tím počítáme. Je to forma, jak udělat sčítání maximálně bezpečně a co nejvíc omezit terénní došetření,“ řekl předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

Formulář musíte vyplnit i v případě, když vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března.

Vzhledem k tomu, že je vyplnění formuláře povinné, hrozí za nevyplnění nebo záměrně chybné vyplnění pokuta až 10 tisíc korun. Za zneužití údajů ze sčítání až půlmilionová sankce.

Publikováno 26. 3. 2021 8:33

Informace o změnách v autobusové dopravní obslužnosti-omezení školních spojů

ds.jpg


Publikováno 15. 3. 2021 13:24

Distribuce respirátorů

Zastupitelstvo obce Deštnice se dohodlo a nakoupilo respirátory pro trvale žijící osoby (18+). Každý tento občan obdrží 7 ks respirátorů. Distribuce bude probíhat od 3.3.2021 do 5.3.2021. V tomto termínu byste měli mít všichni respirátory ve svých poštovních schránkách.

Obec získala zdarma z potravinové banky roušky. Po rozpočítání vychází, že má každý trvale hlášený občan 18+ možnost získat 7 roušek. Někteří občané si již roušky vyzvedli nebo se o ně přihlásili. Stále máme k dispozici také dezinfekci.  Pokud budete mít zájem můžete si roušky i dezinfekci vyzvednout na OÚ v době úředních hodin nebo se na nás telefonicky obrátit a doručení zařídíme. 

Vokurková Lucie, starostka obce.

 

 


Publikováno 3. 3. 2021 16:06

Dodržování izolace a karantény

Žádáme občany, aby v této nelehké době byli ohleduplní ke spoluobčanům a svému okolí. V naší obci narůstá počet pozitivních případů COVID-19. Bohužel se stává, že tito občané nedodržují pravidla izolace nebo karantény. Upozorňuji, že tímto chováním ohrožujete nejen zdraví spoluobčanů ale takovéto jednání je protizákonné.

Situace je opravdu vážná a bez zodpovědnosti  a především ohleduplnosti každého z vás se situace nijak nezmění. 

Žádám tedy občany:

  • dodržujte důsledně povinnou karanténu či izolaci, včetně všech osob ve společné domácnosti! Pokud byste potřebovali zajistit nákup potravin, léků, obraťte se na nás na OÚ, vše domluvíme a zajistíme bezkontaktně. 
  • vzhledem k současným okolnostem vycházejte ze svých domovů a pohybujte se na veřejnosti pouze v nezbytně nutných případech (platí i pro vaše děti)
  • kdykoli opustíte svůj domov používejte po celou dobu všichni roušky k zakrytí úst a nosu
  • při vstupu do místního obchodu a budovy OÚ požijte dezinfekci u vchodu a vstupujte pouze s respirátorem
  • starší lidé (nad 65 let), kteří jsou nejvíce ohroženi, stejně jako lidé, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, a nemají možnost si nakoupit potraviny či obstarat léky prostřednictvím známých či příbuzných, se mohou obrátit přímo na nás na OÚ. Záležitost budeme řešit.

Buďme, prosím, k sobě ohleduplní, odpovědní, disciplinovaně dodržujme všechna nařízená opatření, abychom celou situaci úspěšně zvládli.

Přeji Vám všem především pevné zdraví a věřme, že vše zvládneme a bude zase lépe. 

Vokurková Lucie, starostka obce Deštnice


Publikováno 28. 2. 2021 21:52

Zapojte se do Sčítání 2021

sčítání lidu leták.jpg


Publikováno 26. 2. 2021 12:38

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Oznámení - sčítání lidu, domů a bytů.pdf

sčítání lidu.jpg

 

 


Publikováno 26. 2. 2021 12:34

Registrace očkování COVID-19

img20210111_10302803.jpg


Publikováno 11. 1. 2021 10:32

Tříkrálová sbírka

img20210108_11500356.jpg

img20210108_11515534.jpg


Publikováno 8. 1. 2021 11:53

Jízdní řády vlaků

Vlaky - jízdní řád 2021.pdf


Publikováno 4. 1. 2021 11:12

Novější 1