Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, zápisy a usnesení zastupitelstva, zápisy MRG

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - Destnice-OZV-MP-OSOH 1.1.2023
OZV 3/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2022
OZV č.2-2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV 1-2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV č. 2/2020, o regulaci užívání zábavní pyrotechniky na území obce Deštnice       OZV 2-2020, o regulaci používání ohňostrojů.pdf  5.1.2021
OZV č. 1/2020, o místním poplatku ze psů    OZV-1-2020 o místním poplatku ze psů.pdf  17.6.2020
OZV č. 1/2019, kterou se zrušuje OZV č. 3/2005, kterou se stanový pravidla pro pohyb psů na ver. prostranství v Deštnici  OZV 1-2019.pdf  1.1.2020
OZV č.1/2017 školský obvod MS ze dne 10.7.2017 OZV č.1/2017 školský obvod MS.pdf 10.7.2017
OZV č. 1/2016 Požární řád ze dne 24.2.2016 OZV č.1-2016 - požární řád.pdf 24.2.2016 
OZV č.2-2015 o regulaci hlučných činností OZV č.2-2015 o regulaci hlučných činností.pdf  
OZV č.3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním odpadem  OZV  3/2015 ze dne 7.12.2015 OZV č.3-2015 - odstraňování odpadů na území obce.pdf 7.12.2015 
OZV č. 4/2015,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy ze dne 7.12.2015 OZV č.4-2015 společný školský obvod zákl.školy.pdf 7.12.2015 
OZV č.1/2014  o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí ze dne 11.6.2014 OZV č.1-2014  místní koef.daň z nemovit.věcí.pdf 11.6.2014 
OZV č.1-2011 o místním poplatku ze psů ze dne 6.5.2011 OZV č.1-2011o místním poplatku ze psů.pdf 6.5.2011 
OZV Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Deštnice OZV 3/05 ze dne 25.7.2005 OZV- pravidla pro pohyb psů 3-05.pdf, Mapy OZV.pdf 25.7.2015 
OZV č.2-2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 6.5.2011 OZV č.2-2011.pdf, Mapy OZV.pdf 6.5.2011 
Opatření obce 1/2004 - Řád veřejného pohřebiště, ze dne 7.1.2004 Řád veřejného pohřebiště.doc 7.1.2004 
Příjem žádostí a dalších podání ze dne 22.11.2008 Příjem žádostí a podání nové 2008.pdf 22.11.2008 
Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností ze dne 1.1.2003 Pravidla - stížnosti.pdf 1.1.2003 
Jednací řád ZO Deštnice Jednací řád obce.pdf  

 

r. 2024

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům 

 Zápisy ze zasedání ZO

r. 2023

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům 

r. 2022

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům 

 Zápisy ze zasedání ZO

 r. 2021

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům

Zápisy ze zasedání ZO

r. 2020

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům

Zápisy ze zasedání ZO

 r. 2019

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům

Zápisy ze zasedání ZO

 2018

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům

Zápisy ze zasedání ZO

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům r. 2017

Zápisy Mikroregion Žatecko

Zápisy r. 2019

Zápisy r. 2018

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech