Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, směrnice, pravidla  a usnesení zastupitelstva

OZV č.1/2017 školský obvod MS ze dne 10.7.2017

OZV č.1/2017 školský obvod MS.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  OZV č. 1/2016 Požární řád ze dne 24.2.2016

OZV č.1-2016 - požární řád.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OZV č.2/2015,o regulaci hlučných činností ze dne 7.12.2015

OZV č.2-2015 o regulaci hlučných činností[2].pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OZV č.3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním odpadem  OZV  3/2015 ze dne 7.12.2015

OZV č.3-2015 - odstraňování odpadů na území obce.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OZV č. 4/2015,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy ze dne 7.12.2015

OZV č.4-2015 společný školský obvod zákl.školy.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OZV č.1/2014  o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí ze dne 11.6.2014

OZV č.1-2014  místní koef.daň z nemovit.věcí.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OZV č.1-2011  o  místním poplatku ze psů ze dne 6.5.2011

OZV č.1-2011o místním poplatku ze psů.pdf

OZV Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Deštnice OZV 3/05 ze dne 25.7.2005  

OZV- pravidla pro pohyb psů 3-05.pdf

Mapy OZV.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OZV č.2-2011o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 6.5.2011

OZV č.2-2011.pdf

Mapy OZV.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Opatření obce 1/2004 - Řád veřejného pohřebiště, ze dne 7.1.2004

Řád veřejného pohřebiště.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Příjem žádostí a dalších podání ze dne 22.11.2008

Příjem žádostí a podání nové 2008.pdf

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností ze dne 1.1.2003

Pravidla - stížnosti.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jednací řád ZO Deštnice

Jednací řád obce.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům r. 2020

Výpis ze zápisu a usnesení č. 1-2020.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům r. 2019

Výpis ze zápisu a usnesení č. 1-2019.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č. 2-2019.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č. 3-2019.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č. 4-2019.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č. 5-2019.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům r. 2018

Výpis ze zápisu a usnesení č.1-2018.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.2-2018.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.3-2018.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.4-2018.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.5-2018.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.6-2018.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.7-2018.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výpisy zápisů a usnesení k zápisům r. 2017

Výpis ze zápisu a usnesení č.1-2017.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.2 -2017.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.3-2017.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.4-2017.pdf

Výpis ze zápisu a usnesení č.5-2017.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet

 Závěrečný účet za r. 2012

 Závěrečný účet za r. 2013.pdf

závěrečný účet obce za r. 2014.pdf

závěrečný účet obce za r. 2015

závěrečný účet obce za r. 2016

závěrečný účet obce za r. 2017

závěrečný účet obce za r. 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách