Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > Historie > Nová Hospoda

Nová Hospoda (Neuwirtshaus)

Osada - samota, přináležející k obci Deštnice. Dopátrat se historie Nové Hospody je prakticky nemožné. Vzhledem k tomu, že samostatně nikdy neexistovala, je velmi složité ji v nějakých záznamech vyhledat (uvádí se německy dokonce více názvů: Neu Wirtshaus nebo Neues Wirthaus nebo Fleisch Bank nebo Flaischbank nebo Fleischbankhügel).

Leží v nadmořské výšce přes 400 m (433 m.n.m) a je tak jednou z nejvýše položených obcí v okresu. Pokud jedete směrem na Rakovník, je Nová Hospoda poslední obec lounského okresu a tím i ústeckého kraje.

Nová Hospoda

Osadu tvoří 6 domů. Vesnička je rozdělena silnicí, po levé straně směrem na Rakovník je 5 domů (z toho 3 trvale obydlené a 1 dům = bývalý hostinec), které spadají do katastru Deštnice.V r.2013 je zde hlášeno 8 trvale hlášených obyvatel. Na pravé straně je pouze 1 dům, trvale obydlen, který spadá do katastru Velká Černoc (patří k Měcholupům).

Ačkoliv v názvu obce je hospoda, v této vesničce hospodu nenajdete. V osadě není obchod. Autobus zastavuje na křižovatce u pískovny u Velké Černoce. Na vlak chodí občané do Deštnice. Pitnou vodu mají obyvatelé ve vlastních studnách.

Pověsti a báje:

Na porážce

Jdeme-li od sádeckého nádraží po silnici rakovnicko-žatecké lesem k Novému hospodářství = Nové hospodě, přijdeme po krétké procházce na rozcestí, kde se odděluje na pravo cesta do Želče. Několik kroků odtud odbočuje od okresní silnice pěšina na Velkou Černoc. Na tomto místě stojí tzv."želečský kříž". Zde prý před dávnými časy prováděli lupiči svoje neplechy. Vrch ten pak se proto jmenuje Na porážce" (německy "Auf der Fleischbank"). V okolí rozšířená pověst o tom vypráví následující:

U želečského kříže měli lupiči podzemní chodbu, ve které se skrývali. Odtud měli natažený slabý drát přes silnici, na jehož konci v chodbě byl připevněn zvoneček. Když šel nějaký pocestný, nebo jel povoz po silnici, tu zavadil o drát a tak zvonkem pohnul v chodbě. Tím dostali lupiči znamení, že je někdo na silnici.Hned se vyřítili z chodby na něho, všecko mu ukradli a jej samého pak zabili. Po silnici často vodil se dobytek, který lupiči také ukradli a pak na místě blízko kříže jej poráželi. Proto se tu říká „na porážce“. Okolní lidé dověděli se o tom a proto se každý vyhýbal tomuto místu, co místu smrti.

Jednou šel tudy řeznický pomocník se svým velikým psem. Když přišel na tato místa, vyřítili se z houštiny lupiči, ale pes vrhl se na ně a tak zachránil svého pána. Pomocník pak šel a oznámil to strážcům, kteří pak přepadli lupiče a potrestali. Tak zbavil se kraj lupičů a po silnici mohli pocestní bezpečně dále choditi.

Masné krámy

Již v dávných dobách prvního osídlení naší vlasti lidé obchodovali. Poněvadž nebylo železnic ani jiných podobných dopravních prostředků, dopravovalo se zboží jak dovážené tak vyvážené buď na zvířatech nebo vozy. K tomu byly zřizovány stezky, po kterých vždy tito obchodníci dopravovali zboží. U těchto cest, stezek, bývaly pak stavěny hrady, zvláště na hranicích jednotlivých kmenů, které zvány „Stráže“. U těchto pak, mimo hlídek- stážců, byly též celnice, kde vyloženo a nabízeno různé zboží mimojdoucím, zvláště pak občerstvení. Podobné krámy byly také blízko V.Černoce v lese (Nová Hospoda), kde se dodnes říká „Masné krámy“, něm. „Auf der Flaischbank“. Krámy tu byly velice výhodné, poněvadž na blízku sousedili tu Lučané s Čechy a nedaleko byly strážnice a hrady (Hyta, Žbán, Na rovině), mimo to vedla tudy právě zemská stezka na Kadaň.

Želečský kříž

Když pojedete ze Žatce směrem na Rakovník po silnici č. 227, tak u odbočky na obec Velká Černoc, po pravé straně ve směru jízdy,  stojí zbytek pomníku -  tzv. Želečský kříž.

  • Želečský kříž (Seltscher Kreuz), postavený Antonem a Johannou Kühnlovými z  Deštnice r. 1883

Tento křížek zde byl postaven kolem r. 1883. Toto místo se nazývalo „Fleischbankhügel“ a váže se k němu pověst :  

„Před mnoha a mnoha lety na místě dnes tzv. Želečský kříž, byla podzemní chodba, ve které měli svoji skrýš loupežníci . Přes cestu měli natažený drát, který vedl do skrýše a na jeho konci byl připevněn zvonek. Jakmile někdo šel po cestě nebo po cestě jel nějaký povoz, zvonek dal ve skrýši loupežníkům znamení. Na to loupežníci obrali pocestného o veškerý jeho majetek. Mnoho vražd bylo spácháno na pocestných a mnoho povozům zde padlo za oběť, tažná zvířata byla poražena a rozčtvrcena. Kořist si pak lupiči mezi sebou rozdělili. Proto se toto místo nazývalo „Fleischbankhügel“ (Fleisch -  maso, Fleischbank – jatka, Hügel – pahorek, návrší, mohyla). Uvádí se, že jako skrýš loupežníkům také sloužil hostinec v obci Nová Hospoda ( vzdálená asi 400 m od tohoto místa ). Celá tato zalesněná krajina byla vyhlášena jako nebezpečná. Až v průběhu dalších desetiletí lesy ustoupily novým komunikacím a cesty se v těchto místech staly již bezpečné.“ 

 Želečský kř힎elečský kř힎elečský kříž

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení obce Nová Hospoda na mapě (kliknutím do obrázku se mapa zvětší):