Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > Historie > Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

Berní rula z roku 1654 uvádí v obci 14 osedlých, jména jsou vesměs německá. Všichni pěstovali chmel. (B.Roedl, index sbírek Okr. Louny). To však nemusí říkat mnoho o skutečném počtu obyvatel, neboť osedlý znamená jednotku pro daňové výpočty (1 osedlý – sedlák = 4 chalupníci = 8 zahradníků). Krom toho se neevidovala čeleď a podruzi. 
  
Deštnice (německy Technitz) se rozrůstala, v roce 1930 měla největší počet obyvatel – 620. V době největšího rozmachu obce se uvádí, že měla 3 školy – 2 německé a 1 českou (což vypovídá i o tehdejší skladbě obyvatelstva), hřbitov, kostel Navštívení Panny Marie, 2 rybníky, dvě hospody, hotel atd. 
  
Ze spolků v obci byly: hasičská jednota (zal. r. 1872), včelařský hospodářský spolek (zal. 1890), dělnický vzdělávací spolek ,,Vpřed“ (založen r.1896), nadstavbově vzdělávací klub (zal. 1899) a spořitelní a záložní spolek pro Deštnici a okolí (zal. 1899). Živnosti a obchod byly zastoupeny skrze 1 pekaře, 2 řezníky, 3 hostinské, 1 zahradníka, 1 maloobchodníka dobytkem, 1 zelináře a obchodníka ovocem, 1 kováře, 3 kupce, 1 sedláře, 1 krejčího, 3 ševce, 1 truhláře, 1 tesaře.    

Na začátku 2.světové války v roce 1938 bylo zabráno české pohraničí a z Deštnice odešla česká část obyvatelstva. Po skončení války v roce 1945 došlo k odsunu německého obyvatelstva a z původních obyvatel tak nezůstal téměř nikdo. Vylidněná vesnice byla vydrancována a posléze znovu osídlena Volyňskými Čechy a přistěhovalci z celých Čech i ze Slovenska.    

Volyňští Češi byla česká menšina (cca. 40 tis. obyvatel) žijící na ukrajinské Volyni od 19. stol., kdy se sem vystěhoval značný počet kolonistů (převážně zemědělců), kteří zde založili řadu obcí a vytvořili výraznou hospodářskou a kulturní menšinu. V letech 1946 – 1947 byla většina volyňských Čechů repatriována zpět do vlasti. Žatec patřil po válce mezi významná repatriační střediska.

Podle sčítání obyvatel byl vývoj obce následující:

Rok

počet domů

počet obyvatel

1787

52

-

1828

58

333

1846

59

358

1850

-

364

1869

61

430

1880

77

591

1890

81

583

1900

91

554

1910

103

559

1921

98

571

1930

117

620

1950

114

337

1961

-

338

1970

77

271

1980

64

216

Nejvíce obyvatel měla obec v r. 1930 – 620, z nichž 471 se hlásilo k národnosti německé, 149 k české . 562 obyvatel bylo vyznání římskokatolického, 6 evangelického, 39 církve československé, 6 vyzvání židovského a 7 bez vyzvání. Obec v té době zaujímala katastrální území o rozloze 908 ha. (Lexikon obcí v zemi České, r.1934 – úřední seznam dle sčítání lidu v r.1930).

Zajímavé je porovnání výsledků parlamentních voleb z let 1925-1935 (v %):

 

1925

1935

něm. soc. demokracie

35

6

něm. volební společenství

24

4

KSČ

14

4

Národní socialisté

7

5

Agrárníci

6

12

něm. křesťansko-sociální

5

-

Sudetoněmecký svaz

2

-

Živnostníci

2

-

něm. nacionálně dělnická str.

2

-

čes. sociální demokracie

1

-

Národní demokracie

1

-

Henleinovci

-

70

Pod správu obce nyní spadají:
obec Sádek (ZUJ: 566128), obec Nová Hospoda, osada Evik.
Katastrální výměra celého katastru: 1074 ha
V současné době má obec Deštnice, včetně Nové Hospody a Sádku 204 trvalých obyvatel.
V obci Deštnice je obchod se smíšeným zbožím a pohostinství.
Největší podnikatelský subjekt v obci: společnost Chmelař,s.r.o.
Zdravotnické zařízení, škola ani policie v obci nejsou.
Pošta je pouze formou autopošty, jinak v Žatci a v Měcholupech.
V obci je vybudován vodovod, obec nemá zaveden plyn, ani kanalizaci.